Deutsch
Warmtecontracting | Gustav Bio Heat

Nieuws

Onlangs is de houtsnipperketel van zwembad Bloemketerp te Franeker in bedrijf genomen. Het betreft hier een warmtecontracting overeenkomst van 12 jaar. De ketel heeft een thermisch vermogen van 150kW.  De installatie is voorzien van de modernste rookgasreinigingstechniek, waardoor het zwembad beschikt over een van de schoonste houtsnipperketels in Nederland. Jaarlijks wordt met deze installatie ca. 200Ton CO2 uitstoot vermeden, terwijl het ook nog een interessante besparing aan energiekosten oplevert.

Eelde, Juni 2015

 

 

 

 

Warmtecontracting

Bij warmtecontracting gaan wij met u een langdurige relatie aan (10 tot 15 jaar).

De biomassaketel, inclusief bunker wordt  aan u verhuurd. De benodigde biomassa wordt door ons verzorgd. Ook worden door ons alle nodige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  

De geleverde warmte, incl. de geleverde diensten worden afgerekend op basis van de geleverde warmte. De geleverde warmte wordt maandelijks gefactureerd aan de hand van de afgelezen meterstand. De tarieven worden jaarlijks bijgesteld conform een van tevoren overeengekomen prijsverrekeningsformule.

Deze verrekeningsformule zorgt er voor, dat de warmteprijs wel de algemene trend van de (energie)prijzen volgt, maar dat het voordeel t.o.v. de gasprijs niet verloren gaat!

Over het algemeen blijkt het mogelijk de totale kosten (dus huur van de installatie + de kosten voor de geleverde warmte) kunnen worden gedragen binnen het bestaande energiebudget. U kunt dus vergroenen zonder dat dit geld kost. In veel gevallen is zelfs besparing op de totale kosten mogelijk.

Hieronder kunt u een animatie bekijken om een indruk te krijgen van de gang van zaken bij warmtecontracting:

 

 

 

 

Webdesign bureau Haarlem © Gustav Bio Heat 2010-2018
Burg. J.G. Legroweg 80
9761TD Eelde
+31 (0)50 - 2600263