Deutsch
Vergunningen regelgeving | Gustav Bio Heat

Nieuws

Onlangs is de houtsnipperketel van zwembad Bloemketerp te Franeker in bedrijf genomen. Het betreft hier een warmtecontracting overeenkomst van 12 jaar. De ketel heeft een thermisch vermogen van 150kW.  De installatie is voorzien van de modernste rookgasreinigingstechniek, waardoor het zwembad beschikt over een van de schoonste houtsnipperketels in Nederland. Jaarlijks wordt met deze installatie ca. 200Ton CO2 uitstoot vermeden, terwijl het ook nog een interessante besparing aan energiekosten oplevert.

Eelde, Juni 2015

 

 

 

 

Vergunningen / regelgeving / normen

 

  • Omgevingsvergunning Milieu: sinds 2012 is er geen vergunning meer nodig voor het bedrijven van een hout(snipper)/biomassaketel. Enige voorwaarde is, dat de opgewekte warmte voor tenminste 80% nuttig wordt gebruikt. Aan deze eis is praktisch altijd voldaan.

 


 

  • Stookruimte moet voldoen aan NEN 3028

 


 

  • Maximale stofemissie rookgassen cfm. Activiteitenbesluit Milieubeheer, Hoofdstuk 3, Afdeling 3.2, §3.2.1, Artikel 3.10, 10a en 10b:
    Maximaal mg/Nm3 (bij 6%O2)
Nominaal Vermogen Activiteitenbesluit NOx SO2 Stof
0-400kW Artikel 3.10b 300 200 40
400kW-1MW Artikel 3.10a 300 200 40
1-5MW Artikel 3.10 200 200 20
>5MW Artikel 3.10 145 200 5

 


 

  • Onderhoud en periodieke inspectie (SCIOS scope 5):

 

  Nominaal vermogen Periodieke keuring
Vaste Biomassa < 20kW -
20-100kW 1x per 4 jaar
>100kW 1x per 2 jaar

 


  • Rookgaskanaal:

Het rookgaskanaal moet voldoen aan- en worden berekend volgens:

  • EN 13084, Industriële, vrijstaande rookgaskanalen
  • EN 13383, Schoorstenen in huizen

Wij werken vrijwel uitsluitend met situaties waar EN 13084 van toepassing is.

In deze normen staan veel complexe formules, waarmee de juiste rookgaskanaalconfiguratie kan worden bepaald. Wij beschikken over computersoftware, waarmee iteratief naar een optimale oplossing kan worden gewerkt. Tot slot komt wordt uit de software een rapport gegenereerd, waarin alles netjes wordt vastgelegd en gepresenteerd.


 

Webdesign bureau Haarlem © Gustav Bio Heat 2010-2018
Burg. J.G. Legroweg 80
9761TD Eelde
+31 (0)50 - 2600263