Deutsch
Rookgaskanaal | Gustav Bio Heat

Nieuws

Onlangs is de houtsnipperketel van zwembad Bloemketerp te Franeker in bedrijf genomen. Het betreft hier een warmtecontracting overeenkomst van 12 jaar. De ketel heeft een thermisch vermogen van 150kW.  De installatie is voorzien van de modernste rookgasreinigingstechniek, waardoor het zwembad beschikt over een van de schoonste houtsnipperketels in Nederland. Jaarlijks wordt met deze installatie ca. 200Ton CO2 uitstoot vermeden, terwijl het ook nog een interessante besparing aan energiekosten oplevert.

Eelde, Juni 2015

 

 

 

 

Rookgaskanaal

Onderschat deel van een goed werkende houtsnipperketel is het rookgaskanaal.

Bij het ontwerp van een goed rookgaskanaal (schoorsteen) moet er met tal van zaken rekening worden gehouden:

  • Voldoende onderdruk in het gehele rookgaskanaal onder alle bedrijfsomstandigheden en voorgeschreven klimatologische omstandigheden;
  • Wordt het rookgaskanaal "nat" of "droog" bedreven? Rookgaskanalen voor "droog" bedrijf zijn goedkoper, maar is droog bedrijf onder alle omstandigheden gegarandeerd?
  • Als er voor "nat" bedrijf is gekozen, dient ook nog zekergesteld te worden, dat onder de voorgeschreven klimatologische omstandigheden geen bevriezing van het condensaat kan plaatsvinden;
  • Bij dit alles moet ook rekening worden gehouden met de uitmonding van het rookgaskanaal t.o.v. eventuele obstakels (gebouwen) in de nabijheid.

De belangrijkste zaken waarmee men kan "spelen" om tot een ontwerp te komen, dat aan de voorgeschreven norm EN 13084/13384 voldoet, zijn:

  • Hoogte van de uitmonding (=hoogte van de schoorsteen)
  • Binnendiameter van het rookgaskanaal
  • Dubbelwandig geïsoleerd of enkelwandig
  • Dikte van de isolatie (dikkere isolatie is duurder, maar afkoeling rookgassen is geringer)
  • Beperken van het aantal bochten

Je ziet vaak dat er "voor de zekerheid" een grotere diameter wordt gekozen. Het gevolg is niet zelden, dat hierdoor het rookgaskanaal niet meer aan de eisen voldoet. Ten gevolge van een te grote diameter wordt de rookgassnelheid lager. Hierdoor geven de rookgassen de meeste warmte af aan het onderste deel van het rookgaskanaal. Bovenaan gekomen zijn de rookgassen dan dermate afgekoeld, dat er condensatie of zelfs bevriezing kan optreden. Een te kleine diameter zal tot gevolg hebben, dat niet meer aan de onderdrukeisen is voldaan.

 

Wij beschikken over goede software om tot een optimaal ontwerp van het rookgaskanaal te komen.

 

Ook voor derden voeren wij rookgaskanaalcalculaties cfm. EN 133084/13384 uit, incl. rapportage.


 

Webdesign bureau Haarlem © Gustav Bio Heat 2010-2018
Burg. J.G. Legroweg 80
9761TD Eelde
+31 (0)50 - 2600263