Deutsch
Features en opties | Gustav Bio Heat

Features en opties

Omschrijving

Standaard / Optie

Bediening middels touchscreen

S

Automatische asverwijdering

O

Automatische ketelreiniging

O

Terugbrandbeveiliging

S

Onderdrukbewaking

O

Overdrukbeveiliging

S

GSM-modem voor fout- en alarmmeldingen

O

Web aansluiting voor bediening/bewaking op afstand

O

Lambda-sensor voor optimale verbrandingsturing

O

Bunker voor opslag biomassa (verschillende types/uitvoeringen)

O

Automatische aanvoer biomassa vanuit bunker naar brander middels schroefvijzels

O

Automatische ontsteking d.m.v. Hot-Air-Gun

O

Aan/uitregeling bij gebruik van de kachel in combinatie met een buffervat. De kachel zal automatisch opstarten als de temperatuur van de bovenste sensor in het buffervat beneden een ingestelde waarde is gezakt. De kachel zal worden uitgeschakeld zodra de onderste sensor in het buffervat boven een ingestelde waarde is gestegen.

O

Rookgasreiniging

O

Schoorsteen

O

Energiemeter (geleverde warmte)

O

Energiemeter (gebruikte elektriciteit)

O

Webdesign bureau Haarlem © Gustav Bio Heat 2010-2018
Burg. J.G. Legroweg 80
9761TD Eelde
+31 (0)50 - 2600263